Socialiseren van asieldieren

Hierbij presenteren wij het project “Social Shelter”. Dit is een project van Stichting Life, wat uitgevoerd wordt door studenten van het Terra MBO in Meppel. Ons project betrekt zich tot asieldieren en de socialisatie van deze dieren.

Veel dieren in asiels kunnen wel wat extra aandacht gebruiken. Dit was voor ons de reden om dit project op te starten. Enkele weken geleden hebben wij contact opgenomen met het Zwols dierenasiel waarmee wij in samenwerking gaan dit schooljaar. In overleg met de dierenverzorgers van het asiel gaan wij werken met de honden en katten.

Voor updates volg ons zeker op onze facebook!