Stichting Life

Living Innovation For Education

Evenementen Terra

Evemenementen op Terra is een project waarbij wij evenementen op onze school organiseren. Wij zorgen ervoor dat de omgeving rond de school meer bij Terra betrokken raakt. Zo hebben wij dierendag georganiseerd en een leuke workshop vetbollen maken. In de toekomst willen wij nog meer evenementen gaan organiseren en hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen